Revocare

Dreptul de retragere

Un consumator este orice persoană fizică care încheie o tranzacție juridică în scopuri care nu sunt predominant comerciale sau independente.

Dreptul de retragere
Aveți dreptul să vă retrageți din prezentul contract în termen de paisprezece zile fără a furniza niciun motiv. Perioada de anulare este de paisprezece zile din ziua în care dumneavoastră sau un terț desemnat de dumneavoastră, care nu este transportatorul, a intrat în posesia bunurilor. Pentru a vă exercita dreptul de retragere, trebuie să ne informați (să introduceți următoarele: nume/ companie, adresă, număr de telefon, adresa de e-mail și, dacă este disponibil, numărul de fax) printr-o declarație clară (de exemplu, o scrisoare trimisă prin poștă, fax sau e-mail) despre decizia dumneavoastră de a revoca prezentul contract. Puteți utiliza modelul de formular de revocare atașat pentru aceasta, dar acest lucru nu este obligatoriu. Pentru a respecta termenul de retragere, este suficient să trimiteți comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.

Consecințele revocării
Dacă revocați prezentul contract, vă vom rambursa toate plățile pe care le-am primit de la dumneavoastră, inclusiv costurile de livrare (cu excepția costurilor suplimentare rezultate din faptul că ați ales un alt tip de livrare decât cea mai ieftină livrare standard oferită de către noi), imediat și cel mai târziu în termen de paisprezece zile de la data la care am primit notificarea de anulare a prezentului contract. Pentru această rambursare, folosim aceleași mijloace de plată pe care le-ați folosit în tranzacția inițială, cu excepția cazului în care a fost convenit altceva în mod expres cu dumneavoastră; în niciun caz nu vi se vor percepe comisioane pentru această rambursare. Putem refuza rambursarea până când primim bunurile returnate sau până când furnizați dovada că ați returnat bunurile, oricare dintre acestea este prima. Trebuie să ne returnați sau să ne predați bunurile imediat și în orice caz nu mai târziu de paisprezece zile începând din ziua în care ne informați despre anularea prezentului contract. Termenul este respectat dacă trimiteți înapoi bunurile înainte de expirarea perioadei de paisprezece zile.
Dumneavoastră suportați costurile directe ale returnării bunurilor.
Sunteți răspunzător pentru orice scădere a valorii mărfurilor rezultată din manipularea diferită de ceea ce este necesar, scăderea valorii fiind stabilită în cadrul unei verificări pentru a stabili natura, caracteristicile și funcționarea bunurilor.

Exemplu de formular de anulare
(Dacă doriți să revocați contractul, vă rugăm să completați acest formular și să ni-l returnați)
– Către MONTI – Werkzeuge GmbH | Activet | The Ultimate Dogbrush, Breitscheider Weg 142 -144, D-40885 Ratingen, :
– Eu/ noi (*) revoc/ăm prin prezenta contractul încheiat de mine/ noi (*) pentru achiziționarea următoarelor bunuri (*)/ prestarea următorului serviciu (*)
– comandat pe data de (*)/primit pe data de (*)
– Numele consumatorului (consumatorilor)
– Adresa consumatorului(ilor)
– Semnătura consumatorului(lor) (doar dacă notificarea se face pe hârtie)
– Data
—————————————
(*) se șterge ceea ce nu este aplicabil.

Excluderea sau expirarea înainte de termen a dreptului de retragere
Dreptul de retragere nu se aplică contractelor de livrare de bunuri care nu sunt prefabricate și
pentru a căror producție este obligatorie o selecție sau o determinare individuală a consumatorului sau care sunt clar adaptate nevoilor personale ale consumatorului;
pentru livrarea de bunuri care se pot strica rapid sau al căror termen de utilizare ar fi depășit în curând;
pentru livrarea de băuturi alcoolice, al căror preț a fost convenit la încheierea contractului, dar care nu pot fi livrate mai devreme de 30 de zile de la încheierea contractului și a căror valoare actuală depinde de fluctuațiile de pe piață, asupra cărora antreprenorul nu are nicio influență;
pentru livrarea de ziare, periodice sau reviste, cu excepția contractelor de abonament.
Dreptul de retragere expiră înainte de termen în cazul contractelor de livrare a mărfurilor sigilate care nu sunt adecvate
pentru returnare din motive de protecție a sănătății sau de igienă dacă sigiliul acestora a fost îndepărtat după livrare;
pentru livrarea de mărfuri, dacă acestea au fost amestecate în mod inseparabil cu alte bunuri după livrare, datorită naturii lor;
pentru livrarea de înregistrări audio sau video sau de software pentru calculator într-un pachet sigilat, dacă sigiliul a fost rupt după livrare.

 

Coș de cumpărături0
Nu există produse în coșul de cumpărături!
Continuați cumpărăturile
0