Declaraţie privind protecţia datelor

Declarația privind protecția datelor

1. Protecţia datelor, pe scurtk

Indicaţii generale

Următoarele note oferă o imagine de ansamblu simplă a ceea ce se întâmplă cu datele dumneavoastră personale atunci când vizitați acest site web. Datele personale sunt toate datele cu ajutorul cărora puteți fi identificat personal. Informații detaliate cu privire la protecția datelor pot fi găsite în declarația noastră de protecție a datelor indicată în acest text.

Colectarea datelor pe acest site web

Cine este responsabil pentru colectarea datelor de pe acest site?

Prelucrarea datelor de pe acest site web este efectuată de operatorul site-ului web. Puteți găsi datele de contact ale acestuia în secțiunea „Notă privind organismul responsabil” din această declarație de protecție a datelor.

Cum colectăm datele dumneavoastră?

Pe de o parte, datele dumneavoastră sunt colectate atunci când ni le comunicați. Acestea pot fi de exemplu date pe care le introduceți într-un formular de contact.

Alte date sunt colectate automat sau cu acordul dumneavoastră de către sistemele noastre IT atunci când vizitați site-ul web. Acestea sunt în primul rând date tehnice (de exemplu, browser de internet, sistem de operare sau ora de vizualizare a paginii). Aceste date sunt colectate automat imediat ce intrați pe acest site.

Pentru ce folosim datele dvs.?

O parte din date este colectată pentru a se asigura că site-ul web nu are erori. Alte date pot fi folosite pentru a analiza comportamentul utilizatorului.

Ce drepturi aveți cu privire la datele dumneavoastră?

Aveți dreptul de a primi gratuit informații despre originea, destinatarul și scopul datelor dvs. personale stocate în orice moment. De asemenea, aveți dreptul de a solicita corectarea sau ștergerea acestor date. Dacă v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor, puteți revoca acest consimțământ în orice moment pentru viitor. De asemenea, aveți dreptul, în anumite circumstanțe, să solicitați restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă..

Ne puteți contacta oricând dacă aveți întrebări suplimentare cu privire la protecția datelor.

Instrumente de analiză și terți prestatori de servicii

Când vizitați acest site, comportamentul dumneavoastră de navigare poate fi evaluat statistic. Acest lucru se realizează în principal cu așa-numitele programe de analiză.

Informații detaliate despre aceste programe de analiză pot fi găsite în următoarea declarație de protecție a datelor.

2. Găzduire/ Hosting/h2>Găzduim conținutul site-ului nostru la următorul furnizor::

 

Găzduire externă

Acest site este găzduit extern. Datele personale colectate pe acest site web sunt stocate pe serverele prestatorului de servicii. Aceste informații pot fi în special adrese IP, solicitări de contact, metadate și date de comunicare, date contractuale, detalii de contact, nume, acces la site și alte date generate prin intermediul unui site web.

Găzduirea externă are loc în scopul îndeplinirii contractului cu clienții noștri potențiali și existenți (art. 6 alin. 1 lit. b GDPR) și în interesul furnizării sigure, rapide și eficiente a ofertei noastre online de către un furnizor profesionist (Art. 6 alin. 1 lit. f GDPR). În cazul în care a fost solicitat consimțământul corespunzător, prelucrarea are loc exclusiv pe baza Art. 6 Alin. 1 lit. a GDPR și § 25 Alin. B. dispozitivul de amprentă) în sensul TTDSG. Consimțământul poate fi revocat în orice moment.

Gazdele noastre vor prelucra datele dumneavoastră numai în măsura în care este necesar pentru a-și îndeplini obligațiile de performanță și pentru a urma instrucțiunile noastre în legătură cu aceste date.

Folosim următoarele gazde:

K1 Internet Services GmbH
Birkenstr. 65
40233 Düsseldorf

Procesarea comenzilor

Am încheiat un contract de procesare a comenzilor (AVV) cu furnizorul menționat mai sus. Acesta este un contract cerut de legea privind protecția datelor, care asigură faptul că datele personale ale vizitatorilor site-ului nostru web sunt prelucrate numai conform instrucțiunilor noastre și în conformitate cu GDPR.

3. Informații generale și informații obligatorii

Protecţia datelor

Operatorii acestor pagini iau foarte în serios protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal. Tratăm datele dumneavoastră cu caracter personal în mod confidențial și în conformitate cu reglementările legale privind protecția datelor și această declarație de protecție a datelor.

Dacă utilizați acest site web, vor fi colectate diverse date personale. Datele personale sunt date cu care vă puteți identifica personal. Această declarație de protecție a datelor explică ce date colectăm și pentru ce le folosim. De asemenea, explică cum și în ce scop se întâmplă acest lucru.

Dorim să subliniem că transmiterea de date pe Internet (de exemplu, atunci când se comunică prin e-mail) poate avea lacune de securitate. O protecție completă a datelor împotriva accesului de către terți nu este posibilă.

Notă despre organismul responsabil

Organismul responsabil pentru prelucrarea datelor pe acest site este:

MONTI – Werkzeuge GmbH
Activet | The Ultimate Dogbrush
Breitscheider Weg 142 -144
40885 Ratingen

Telefon: +49 2102 – 994 62 90
E-Mail:

Organismul responsabil este persoana fizică sau juridică care, singură sau împreună cu alții, decide asupra scopurilor și mijloacelor de prelucrare a datelor cu caracter personal (de exemplu, nume, adrese de e-mail etc.)..

Durata de stocare

Cu excepția cazului în care în această declarație de protecție a datelor a fost specificată o anumită perioadă de stocare, datele dumneavoastră cu caracter personal vor rămâne la noi până când scopul prelucrării datelor nu se va mai aplică. Dacă susțineți o solicitare legitimă de ștergere sau vă revocați consimțământul pentru prelucrarea datelor, datele dumneavoastră vor fi șterse, cu excepția cazului în care avem alte motive permise din punct de vedere legal pentru stocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal (de exemplu, perioadele de păstrare conform legislației fiscale sau comerciale); în acest din urmă caz, datele vor fi șterse odată ce aceste motive au încetat să mai existe.

Informații generale privind temeiul legal al prelucrării datelor pe această pagină web

Dacă v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în baza articolului 6 alin. 1 lit. a GDPR sau articolului 9 alin. 2 lit. a GDPR, dacă sunt prelucrate categorii speciale de date conform articolului 9 alin. 1 GDPR. În cazul consimțământului expres pentru transferul datelor cu caracter personal către țări terțe, prelucrarea datelor se bazează și pe articolul 49 alineatul 1 litera a GDPR. Dacă v-ați dat acordul pentru stocarea cookie-urilor sau accesul la informații de pe dispozitivul dvs. final (de exemplu, prin dispozitivul de amprentă), prelucrarea datelor se bazează și pe Secțiunea 25 (1) TTDSG. Consimțământul poate fi revocat în orice moment. Dacă datele dumneavoastră sunt necesare pentru îndeplinirea contractului sau pentru a derula măsuri precontractuale, procesăm datele dumneavoastră în baza articolului 6 alineatul (1) litera (b) GDPR. În plus, prelucrăm datele dumneavoastră dacă acestea sunt necesare pentru a îndeplini o obligație legală în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (c) GDPR. Prelucrarea datelor poate avea loc și pe baza interesului nostru legitim în conformitate cu Art. 6 alin.1 lit.f GDPR. Următoarele paragrafe din această declarație de protecție a datelor oferă informații despre temeiurile juridice relevante în fiecare caz în parte.

Notă privind transferul de date către SUA și alte țări terțe

 

Revocarea consimțământului dumneavoastră pentru prelucrarea datelor

Multe operațiuni de prelucrare a datelor sunt posibile doar cu acordul dumneavoastră expres. Puteți revoca oricând consimțământul pe care l-ați dat deja. Legalitatea prelucrării datelor care a avut loc până la revocare rămâne neafectată de revocare.

Dreptul de a obiecta la colectarea datelor în cazuri speciale și la publicitate directă (Art. 21 GDPR)

DACA PRELUCRAREA DATELOR SE FACE BAZA PE ART. 6 ALIN. 1 LIT. E SAU F GDPR, AVEȚI DREPTUL SĂ VĂ OPUNEȚI ÎN ORICE MOMENT PRELUCRĂRII DATELOR DUMNEAVOASTRĂ DIN MOTIVE CARE REZULTĂ DIN SITUAȚIA DUMNEAVOASTRĂ SPECIALĂ, ACEASTĂ OPOZIȚIE SE APLICĂ, DE ASEMENEA, PROFILĂRII PE BAZA ACESTOR PREVEDERI. RESPECTIVUL TEMEI LEGAL PE CARE SE BAZEAZĂ O PRELUCRARE POATE FI GĂSIT ÎN ACEASTĂ POLITICĂ DE PRELUCRARE A DATELOR. DACĂ AVEȚI OBIECȚII, NU VOM MAI PRELUCRĂ DATELE DUMNEAVOASTRĂ . CU CARACTER PERSONAL CU EXCEPȚIA CAZULUI ÎN CARE PUTEM DOVEDI MOTIVE OBLIGATORII DEMNE DE PROTECȚIE PENTRU PRELUCRARE, CARE SUNT SUPERIOARE INTERESELOR, DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR DUMNEAVOASTRĂ SAU ÎN CAZUL ÎN CARE PRELUCRAREA SERVEȘTE RIDICĂRII, EXERCITĂRII SAU APĂRĂRII DE PRETENȚII LEGALE (OBIECȚIE CONFORM ART. 21 ALIN. 1 GDPR).

DACĂ DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL SUNT PRELUCRATE PENTRU PUBLICITATE DIRECTĂ, AVEȚI DREPTUL DE A RIDICA OBIECȚII ÎN ORICE MOMENT AL PRELUCRĂRII DATELOR DUMNEAVOASTRĂ ÎMPOTRIVA ACESTEI PRELUCRĂRI, ÎN SCOPUL UNEI ASTFEL DE PRELUCRĂRI, ACEASTA SE APLICĂ ȘI PROFILĂRII ÎN MĂSURA LEGATĂ DE PUBLICITATEA DIRECTĂ. DACĂ OBIECTAȚI, DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL NU VOR MAI UTILIZATE ÎN SCOP DE PUBLICITATE DIRECTĂ (OBIECȚIE CONFORM ART. 21 ALIN. 2 GDPR).

Dreptul de apel la autoritatea de supraveghere competentă

În cazul încălcării GDPR, cei afectați au dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care au reședința obișnuită, la locul de muncă sau la locul presupusei încălcări. Dreptul de a depune o plângere nu aduce atingere oricărei alte căi de atac administrative sau judiciare.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul ca datele pe care le procesăm automat pe baza consimțământului dumneavoastră sau în îndeplinirea unui contract să vă fie predate dumneavoastră sau unei terțe părți într-un format comun, care poate fi citit automat. Dacă solicitați transferul direct al datelor către o altă persoană responsabilă, acest lucru se va face doar în măsura în care este fezabil din punct de vedere tehnic.

Informare, ștergere și corectare

În cadrul prevederilor legale aplicabile, aveți dreptul la informații gratuite despre datele dumneavoastră cu caracter personal stocate, originea și destinatarul acestora și scopul prelucrării datelor și, dacă este necesar, dreptul la corectarea sau ștergerea acestor date în orice moment. Ne puteți contacta oricând dacă aveți întrebări suplimentare cu privire la subiectul datelor cu caracter personal.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. Ne puteți contacta oricând în acest scop. Dreptul la restricționarea prelucrării există în următoarele cazuri:

  • Dacă contestați acuratețea datelor dumneavoastră personale stocate de noi, de obicei avem nevoie de timp pentru a verifica acest lucru. Pe durata verificării, aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal.
  • În cazul în care prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal a avut loc/ se produce ilegal, puteți solicita restricționarea prelucrării datelor în loc de ștergere.
  • Dacă nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar aveți nevoie de ele pentru a exercita, a apăra sau a revendica pretenții legale, aveți dreptul de a solicita ca prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal să fie restricționată în loc să fie șterse
  • • Dacă ați depus o obiecție în conformitate cu Art. 21 alineatul 1 GDPR, interesele dumneavoastră și ale noastre trebuie să fie cântărite. Atâta timp cât nu s-a stabilit încă ale cui interese prevalează, aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Dacă ați restricționat prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, aceste date – în afară de stocarea lor – pot fi utilizate numai cu acordul dumneavoastră sau pentru a afirma, exercita sau apăra pretenții legale sau pentru a proteja drepturile unei alte persoane fizice sau juridice sau din motivele unui interes public important al Uniunii Europene sau al unui stat membru.

Criptare SSL sau TLS

Din motive de securitate și pentru a proteja transmiterea de conținut confidențial, cum ar fi comenzile sau întrebările pe care ni le trimiteți în calitate de operator al site-ului, acest site folosește criptare SSL sau TLS. Puteți recunoaște o conexiune criptată prin faptul că linia de adresă a browserului se schimbă din „http://” în „https://” și după simbolul de blocare din linia browserului dumneavoastră.

Dacă criptarea SSL sau TLS este activată, datele pe care ni le transmiteți nu pot fi citite de terți.

Tranzacții de plată criptate pe acest site web

Dacă, după încheierea unui contract cu obligație de plată, există obligația de a ne trimite datele dumneavoastră de plată (de exemplu, numărul de cont pentru autorizarea debitării directe), aceste date sunt necesare pentru procesarea plăților.

Tranzacțiile de plată folosind mijloacele obișnuite de plată (Visa/ MasterCard, debit direct) sunt efectuate exclusiv printr-o conexiune criptată SSL sau TLS. Puteți recunoaște o conexiune criptată prin faptul că linia de adresă a browserului se schimbă din „http://” în „https://” și după simbolul de blocare din linia browserului dumneavoastră.

Prin comunicarea criptată, datele dumneavoastră de plată pe care ni le transmiteți nu pot fi citite de terți.

Opoziție față de e-mailurile promoționale

Prin prezenta, ne opunem utilizării datelor de contact publicate ca parte a obligației de informare pentru a trimite materiale publicitare și informative nesolicitate. Operatorii site-ului își rezervă în mod expres dreptul de a acționa în justiție în cazul trimiterii de reclame nesolicitate, cum ar fi e-mail-uri spam.

4. Colectarea datelor pe acest site web

Cookies

Site-ul nostru web folosește așa-numitele „cookies”. Cookie-urile sunt pachete de date mici și nu vă deteriorează dispozitivul final. Acestea sunt stocate pe dispozitivul dumneavoastră final fie temporar pe durata unei sesiuni (cookie-uri de sesiune), fie permanent (cookie-uri permanente). Cookie-urile de sesiune sunt șterse automat după vizita dumneavoastră. Cookie-urile permanente rămân stocate pe dispozitivul dumneavoastră final până când le ștergeți singur sau până când sunt șterse automat de browserul dumneavoastră web.

În unele cazuri, cookie-urile de la companii terțe pot fi stocate și pe dispozitivul dumneavoastră final atunci când intrați pe site-ul nostru (cookie-uri terțe). Acestea ne permit noua sau dumneavoastră să folosim anumite servicii ale companiei terțe (de exemplu, cookie-uri pentru procesarea serviciilor de plată).

Cookie-urile au diferite funcții. Numeroase cookie-uri sunt necesare din punct de vedere tehnic deoarece anumite funcții ale site-ului web nu ar funcționa fără ele (de exemplu, funcția coș de cumpărături sau afișarea videoclipurilor). Alte cookie-uri sunt folosite pentru a evalua comportamentul utilizatorului sau pentru a afișa reclame.

Cookie-uri care sunt necesare pentru a desfășura procesul de comunicare electronică, pentru a oferi anumite funcții pe care le doriți (de exemplu, pentru funcția de coș de cumpărături) sau pentru a optimiza site-ul web (de exemplu, cookie-uri pentru măsurarea audienței web) (cookie-uri necesare) sunt stocate pe baza articolului 6 alineat 1 litera f GDPR, cu excepția cazului în care este specificat un alt temei legal. Operatorul site-ului are un interes legitim în stocarea cookie-urilor necesare pentru furnizarea fără erori tehnic și optimizată a serviciilor sale. Dacă a fost solicitat consimțământul pentru stocarea cookie-urilor și a tehnologiilor de recunoaștere comparabile, prelucrarea are loc exclusiv pe baza acestui consimțământ (art. 6 alin. 1 lit. a GDPR și § 25 alin. 1 TTDSG); consimțământul poate fi revocat în orice moment.

Vă puteți seta browserul astfel încât să fiți informat despre setarea cookie-urilor și să permiteți cookie-uri doar în cazuri individuale, să excludeți acceptarea cookie-urilor pentru anumite cazuri sau în general să activați ștergerea automată a cookie-urilor atunci când browserul este închis. Dacă cookie-urile sunt dezactivate, funcționalitatea acestui site web poate fi restricționată.

Dacă cookie-urile sunt folosite de companii terțe sau în scopuri de analiză, vă vom informa despre acest lucru separat în această declarație de protecție a datelor și, dacă este necesar, vă vom cere acordul.

Fișierele jurnal ale serverului

Furnizorul paginilor de internet colectează și stochează automat informații în așa-numitele fișiere jurnal de server/ log, pe care browserul dumneavoastră ni le transmite automat. Acestea sunt:

  • tipul și versiunea browserului
  • sistemul de operare utilizat
  • adresa URL de referință
  • numele gazdei/ host al computerului care accesează
  • ora solicitării serverului
  • adresa IP

Aceste date nu sunt îmbinate cu alte surse de date.

Aceste date sunt colectate pe baza articolului 6 alineatul 1 litera f GDPR. Operatorul site-ului are un interes legitim în prezentarea și optimizarea site-ului său fără erori tehnic – fișierele jurnal ale serverului trebuie înregistrate în acest scop.

Formular pentru contact

Dacă ne trimiteți întrebări prin intermediul formularului de contact, detaliile dumneavoastră din formularul de solicitare, inclusiv datele de contact pe care le-ați furnizat acolo, vor fi stocate de noi în scopul procesării solicitării și în cazul întrebărilor ulterioare. Nu transmitem aceste date fără acordul dumneavoastră.

Aceste date sunt prelucrate în baza articolului 6 alineatul 1 litera b GDPR dacă solicitarea dumneavoastră este legată de îndeplinirea unui contract sau dacă este necesară pentru realizarea măsurilor precontractuale. În toate celelalte cazuri, prelucrarea se bazează pe interesul nostru legitim în prelucrarea eficientă a cererilor adresate nouă (art. 6 alin. 1 lit. f GDPR) sau pe consimțământul dumneavoastră (art. 6 alin. 1 lit. a GDPR) dacă acest lucru a fost solicitat; consimțământul poate fi revocat în orice moment.

Datele pe care le introduceți în formularul de contact vor rămâne la noi până când ne veți cere să le ștergem, vă revocați consimțământul pentru stocare sau nu se mai aplică scopul stocării datelor (de exemplu, după ce solicitarea dumneavoastră a fost procesată). Prevederile legale obligatorii – în special perioadele de păstrare – rămân neafectate.

Solicitări prin e-mail, telefon sau fax

Dacă ne contactați prin e-mail, telefon sau fax, întrebarea dumneavoastră, inclusiv toate datele personale rezultate (nume, întrebare) va fi stocată și procesată de noi în scopul procesării cererii dumneavoastră. Nu transmitem aceste date fără acordul dumneavoastră.

Aceste date sunt prelucrate în baza articolului 6 alineatul 1 litera b GDPR dacă solicitarea dumneavoastră este legată de îndeplinirea unui contract sau dacă este necesară pentru realizarea măsurilor precontractuale. În toate celelalte cazuri, prelucrarea se bazează pe interesul nostru legitim în prelucrarea eficientă a cererilor adresate nouă (art. 6 alin. 1 lit. f GDPR) sau pe consimțământul dumneavoastră (art. 6 alin. 1 lit. a GDPR) dacă acest lucru a fost solicitat; consimțământul poate fi revocat în orice moment.

Datele pe care ni le-ați trimis prin solicitări vor rămâne la noi până când veți solicita ștergerea lor, revocați consimțământul pentru stocare sau scopul stocării datelor nu se mai aplică (de exemplu, după ce solicitarea dumneavoastră a fost procesată). Prevederile legale obligatorii – în special perioadele legale de păstrare – rămân neafectate.

Înregistrare pe acest site web

Vă puteți înregistra pe acest site pentru a utiliza funcții suplimentare de pe site. Folosim datele introduse astfel doar pentru scopul ofertei sau serviciului respectiv pentru care v-ati înregistrat. Informațiile obligatorii solicitate în timpul înregistrării trebuie furnizate integral. În caz contrar, vom refuza înregistrarea.

Pentru modificări importante, cum ar fi domeniul de aplicare al ofertei sau modificările necesare din punct de vedere tehnic, folosim adresa de e-mail furnizată în timpul înregistrării pentru a vă informa în acest fel.

Datele introduse în timpul înregistrării sunt prelucrate în scopul derulării relației de utilizare stabilite prin înregistrare și, dacă este necesar, pentru inițierea de contracte ulterioare (articolul 6 alineatul 1 litera b GDPR).

Datele colectate în timpul înregistrării vor fi stocate de noi atâta timp cât sunteți înregistrat pe acest site și apoi vor fi șterse. Perioadele legale de păstrare rămân neafectate.

5. Instrumente de analiză și publicitate

Matomo

Acest site web folosește serviciul de analiză web open source Matomo.

Cu ajutorul Matomo putem colecta și analiza date despre utilizarea site-ului nostru de către vizitatorii site-ului. Acest lucru ne permite, printre altele, să aflăm când au fost făcute vizualizări de pagină și din ce regiune provin. Înregistrăm, de asemenea, diferite fișiere jurnal/ log (de exemplu, adresa IP, referrer, browser și sistem de operare utilizat) și putem măsura dacă vizitatorii site-ului nostru realizează anumite acțiuni (de exemplu, clicuri, achiziții etc.).

Acest instrument de analiză este utilizat pe baza articolului 6 alineatul 1 litera f GDPR. Operatorul site-ului are un interes legitim în analiza comportamentului utilizatorului pentru a-și optimiza atât site-ul, cât și publicitatea. În cazul în care a fost solicitat consimțământul corespunzător, prelucrarea are loc exclusiv pe baza art. 6 alin. 1 lit. a GDPR și § 25 alin. 1 TTDSG, în măsura în care sunt cuprinse acceptul de a salva de coockieuri sau accesul la informații pe dispozitivul final (de exemplu dispozitivul de amprentă) în sensul TTDSG. Consimțământul poate fi revocat în orice moment.

Anonimizare IP

Când analizăm cu Matomo, folosim anonimizarea IP. Adresa dumneavoastră IP este prescurtată înainte de analiză, astfel încât să nu vă poată fi atribuită în mod clar.

Găzduire/ Hosting

Găzduim Matomo exclusiv pe serverele noastre, astfel încât toate datele de analiză să rămână la noi și să nu fie transmise mai departe.

Facebook Pixel

Acest site folosește pixelul de acțiune al vizitatorilor Facebook pentru a măsura conversia. Furnizorul acestui serviciu este Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlanda. Potrivit Facebook, însă, datele colectate sunt transferate și în SUA și în alte țări terțe.

În acest fel, comportamentul vizitatorilor site-ului poate fi urmărit după ce aceștia au fost redirecționați către site-ul web al furnizorului făcând clic pe un anunț Facebook. Acest lucru permite evaluarea eficienței reclamelor Facebook în scopuri statistice și de cercetare de piață și optimizarea măsurilor de publicitate viitoare.

Datele colectate sunt anonime pentru noi în calitate de operator al acestui site web, nu putem trage concluzii cu privire la identitatea utilizatorului. Cu toate acestea, datele sunt stocate și procesate de Facebook, astfel încât să fie posibilă o conexiune la profilul de utilizator respectiv, iar Facebook să poată utiliza datele în propriile scopuri de publicitate în conformitate cu ghidurile de utilizare a datelor Facebook. Acest lucru permite Facebook să plaseze reclame pe paginile Facebook și în afara acestuia. Această utilizare a datelor nu poate fi influențată de noi în calitate de operator al site-ului.

Utilizarea acestui serviciu se bazează pe consimțământul dumneavoastră în conformitate cu articolul 6 alineatul 1 litera a GDPR și secțiunea 25 alineatul 1 TTDSG. Consimțământul poate fi revocat în orice moment.

Transferul de date către SUA se bazează pe clauzele contractuale standard ale Comisiei UE. Detalii pot fi găsite aici: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum & https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

În măsura în care datele personale sunt colectate pe site-ul nostru și transmise către Facebook folosind instrumentul descris aici, noi și Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda suntem responsabili în comun pentru această prelucrare a datelor (Art. 26 GDPR). Responsabilitatea comună se limitează la colectarea datelor și transmiterea lor către Facebook. Prelucrarea de către Facebook după transmitere nu face parte din responsabilitatea comună. Obligațiile noastre comune au fost stabilite într-un acord de prelucrare comună. Textul acordului poate fi găsit la: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Conform acestui acord, suntem responsabili pentru emiterea de informații privind protecția datelor atunci când folosim instrumentul Facebook și pentru implementarea instrumentului pe site-ul nostru într-o manieră sigură, în conformitate cu legea privind protecția datelor. Facebook este responsabil pentru securitatea datelor produselor Facebook. Vă puteți afirma drepturile (de ex. solicitări de informații) cu privire la datele prelucrate de Facebook direct la Facebook. Dacă vă solicitați la noi drepturile persoanelor vizate, suntem obligați să le transmitem către Facebook.

Veți găsi mai multe informații despre protejarea confidențialității dumneavoastră în informațiile Facebook privind protecția datelor: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

De asemenea, puteți dezactiva funcția de remarketing „Segmente de public personalizate/ Custom Audiences“ din secțiunea Setări reclame la https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen . Pentru a face acest lucru, trebuie să fiți autentificat la Facebook.

Dacă nu aveți un cont Facebook, puteți renunța la publicitatea comportamentală a Facebook pe site-ul European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

6. Pluginuri și instrumente

YouTube cu protecția datelor îmbunătățită

Acest site web include videoclipuri de pe site-ul YouTube. Operatorul site-ului web este Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

Folosim YouTube în modul extins de protecție a datelor. Potrivit YouTube, acest mod înseamnă că YouTube nu stochează nicio informație despre vizitatorii acestui site înainte de a viziona videoclipul. Cu toate acestea, modul extins de protecție a datelor nu exclude neapărat transferul de date către partenerii YouTube. Astfel YouTube stabilește o conexiune la rețeaua Google DoubleClick, indiferent dacă vizionați un videoclip.

De îndată ce porniți un videoclip YouTube pe acest site, se stabilește o conexiune la serverele YouTube. Serverul YouTube este informat pe care dintre paginile noastre le-ați vizitat. Dacă sunteți conectat la contul dumneavoastră YouTube, permiteți YouTube să atribuie comportamentul dumneavoastră de navigare direct profilului dumneavoastră personal. Puteți preveni acest lucru prin deconectarea de la contul dumneavoastră YouTube.

În plus, YouTube poate salva diverse module cookie pe dispozitivul final după ce ați început un videoclip sau poate utiliza tehnologii de recunoaștere comparabile (de exemplu, amprenta dispozitivului). În acest fel, YouTube poate primi informații despre vizitatorii acestui site web. Aceste informații sunt utilizate printre altele pentru a colecta statistici video, pentru a îmbunătăți gradul de utilizare și pentru a preveni tentativele de fraudă.

Dacă este necesar, după începerea unui videoclip YouTube, pot fi declanșate operațiuni ulterioare de prelucrare a datelor asupra cărora nu avem nicio influență.

YouTube este folosit în interesul unei prezentări atractive a ofertelor noastre online. Acesta reprezintă un interes legitim în sensul articolului 6 alineatul 1 litera f GDPR În cazul în care a fost solicitat consimțământul corespunzător, prelucrarea are loc exclusiv pe baza art. 6 alin. 1 lit. a GDPR și § 25 alin. 1 TTDSG, în măsura în care sunt cuprinse acceptul de a salva de coockieuri sau accesul la informații pe dispozitivul final (de exemplu dispozitivul de amprentă) în sensul TTDSG. Consimțământul poate fi revocat în orice moment.

Puteți găsi mai multe informații despre protecția datelor pe YouTube în declarația lor de protecție a datelor la: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Fonturi Google (găzduire locală)

Acest site folosește așa-numitele fonturi Google, care sunt furnizate de Google, pentru afișarea uniformă a fonturilor. Fonturile Google sunt instalate local. Nu există nicio conexiune la serverele Google.

Puteți găsi mai multe informații despre Google Fonts la https://developers.google.com/fonts/faq și în declarația Google privind protecția datelor: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

ManageWP

Gestionăm acest site web folosind instrumentul ManageWP. Furnizorul este GoDaddy.com WP Europe, Trg republike 5, 11000 Belgrad, Serbia (denumită în continuare ManageWP).

Cu ManageWP putem, de exemplu să monitorizăm securitatea și performanța site-ului nostru web și să facem backup automat. ManageWP are astfel acces la tot conținutul site-ului, inclusiv bazele noastre de date. ManageWP este găzduit pe serverele furnizorului.

ManageWP este utilizat pe baza articolului 6 alineatul 1 litera f GDPR. Operatorul site-ului web are un interes legitim în funcționarea cât mai eficientă și sigură a site-urilor sale. În cazul în care a fost solicitat consimțământul corespunzător, prelucrarea are loc exclusiv pe baza art. 6 alin. 1 lit. a GDPR și § 25 alin. 1 TTDSG, în măsura în care sunt cuprinse acceptul de a salva de coockieuri sau accesul la informații pe dispozitivul final (de exemplu dispozitivul de amprentă) în sensul TTDSG. Consimțământul poate fi revocat în orice moment.

Procesarea comenzilor

Am încheiat un contract de procesare a comenzilor (AVV) cu furnizorul menționat mai sus. Acesta este un contract cerut de legea privind protecția datelor, care asigură faptul că datele personale ale vizitatorilor site-ului nostru web sunt prelucrate numai conform instrucțiunilor noastre și în conformitate cu GDPR.

7. Comerțul electronic și furnizorii de plăți

Prelucrarea datelor despre clienți și contract

Colectăm, procesăm și folosim date personale despre clienți și contracte pentru a stabili, structura și modifica relațiile noastre contractuale. Colectăm, prelucrăm și folosim date personale despre utilizarea acestui site web (date de utilizare) numai în măsura în care este necesar pentru a permite utilizatorului să utilizeze serviciul sau pentru a factura utilizatorului. Baza legală pentru aceasta este Art. 6 alineatul 1 lit. b GDPR.

Datele clienților colectate vor fi șterse după finalizarea comenzii sau încetarea relației de afaceri și expirarea oricăror perioade legale de păstrare existente. Perioadele legale de păstrare rămân neafectate.

Transmiterea datelor la încheierea contractului pentru magazine online, dealeri și expediere de mărfuri

Dacă comandați mărfuri de la noi, transmitem datele dumneavoastră personale către compania de transport responsabilă de livrare și furnizorului de servicii de plată responsabil cu procesarea plății. Vor fi transmise doar datele de care furnizorul de servicii respectiv are nevoie pentru a-și îndeplini sarcina. Temeiul legal pentru aceasta este articolul 6 alineatul 1 litera b GDPR, care permite prelucrarea datelor pentru a îndeplini un contract sau pentru a lua măsuri înainte de încheierea unui contract. Dacă v-ați dat consimțământul în conformitate cu articolul 6 alin. 1 lit. a GDPR, vom transmite adresa dumneavoastră de e-mail companiei de transport responsabilă de livrare, pentru ca aceasta să vă informeze prin e-mail despre starea expedierii comenzii dumneavoastră; vă puteți revoca oricând consimțământul.

Servicii de plată

Noi integrăm servicii de plată de la companii terțe pe site-ul nostru. Dacă efectuați o achiziție de la noi, detaliile dumneavoastră de plată (de exemplu, numele, suma plății, detaliile contului, numărul cardului de credit) vor fi procesate de furnizorul de servicii de plată în scopul procesării plății. La aceste tranzacții se aplică contractul respectiv și prevederile privind protecția datelor ale furnizorului respectiv. Furnizorii de servicii de plată sunt implicați în baza art. 6 alineatul 1 lit.b GDPR (prelucrarea contractelor) și în interesul unui proces de plată cât mai fluid, convenabil și sigur posibil (art.6 alin.1 lit. f GDPR). În măsura în care este solicitat consimțământul dumneavoastră pentru anumite acțiuni, articolul 6 alineatul 1 litera a GDPR este temeiul legal pentru prelucrarea datelor; consimțământul poate fi revocat în orice moment pentru viitor.

Utilizăm următorii prestatori de servicii de plată/ furnizori de servicii de plată pe acest site web:

PayPal

Furnizorul acestui serviciu de plată este PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (denumită în continuare „PayPal”).

Transferul de date către SUA se bazează pe clauzele contractuale standard ale Comisiei UE. Detalii pot fi găsite aici: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Detalii puteți găsi în declarația de protecție a datelor a PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Klarna

Furnizorul este Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Suedia (denumită în continuare „Klarna”). Klarna oferă diverse opțiuni de plată (de exemplu, achiziție în rate). Dacă decideți să plătiți prin Klarna (soluția de plată Klarna), Klarna va colecta diverse date personale de la dumneavoastră. Klarna folosește cookie-uri pentru a optimiza utilizarea soluției de plată Klarna. Detalii despre utilizarea cookie-urilor Klarna pot fi găsite la următorul link: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

Puteți citi detalii despre acest lucru în declarația Klarna privind protecția datelor la următorul link: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

Transfer imediat/ Sofort­überweisung

Furnizorul acestui serviciu de plată este Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (denumită în continuare „Sofort GmbH”). Cu ajutorul procedurii „Sofortüberweisung/ virament imediat”, primim o confirmare de plată de la Sofort GmbH în timp real și putem începe imediat să ne îndeplinim obligațiile. Dacă ați decis să utilizați metoda de plată „Sofortüberweisung / virament direct”, trimiteți PIN-ul și un TAN valid către Sofort GmbH, pe care acesta le poate folosi pentru a se conecta la contul dumneavoastră bancar online. Sofort GmbH verifică automat soldul contului dumneavoastră după conectare și efectuează transferul către noi folosind TAN-ul pe care l-ați trimis. Apoi ne trimite imediat o confirmare a tranzacției. După autentificare, vânzările dumneavoastră, limita de credit a facilității de descoperit de cont și existența altor conturi și soldurile acestora sunt verificate automat. Pe lângă codul PIN și TAN, datele de plată pe care le introduceți, precum și datele personale sunt transmise către Sofort GmbH. Prin datele dumneavoastră personale se înțeleg numele și prenumele, adresa, numerele de telefon, adresa de e-mail, adresa IP și orice alte date necesare procesării plăților. Transmiterea acestor date este necesară pentru a vă stabili fără îndoială identitatea și pentru a preveni tentativele de fraudă. Detalii despre plata cu Sofortüberweisung/ virament direct pot fi găsite la următoarele link-uri: https://www.sofort.de/datenschutz.html & https://www.klarna.com/sofort/.

Coș de cumpărături0
Nu există produse în coșul de cumpărături!
Continuați cumpărăturile
0